Undervisningen

Undervisningen

Fjordskolen er underlagt folkeskoleloven, og vores skoledag følger timetallet i loven.

Vores ambition er altid, at eleven kan vende tilbage til folkeskolen

Den hverdag, der møder eleverne, er derfor bygget op om en skolestruktur, hvor vi tilstræber at følge en almindelig skoledag så meget som muligt.

​Fjordskolens elever har alle de fag, der er i folkeskoleloven, og som er indeholdt i vores overenskomst med Holbæk Kommune.

​De enkelte undervisningsforløb i grupperne tilrettelægges efter den enkelte elev og den enkelte gruppe. Men fælles er, at langt det meste nye og svære stof ligger om morgenen og formiddagen, hvor koncentrationen er størst. Eleverne har bærbare computer og Ipad til rådighed i undervisningen. Vi hænger os ikke så meget i, om eleverne sidder ved et traditionelt skolebord, har gjort sig det behageligt i en lænestol eller har smidt sig på gulvet – bare de får lært det, de skal ifølge Undervisningsministeriets retningslinjer. Men vi har altid et øje på, at de skal forberedes til et traditionelt skoleforløb – så de skal lære at forholde sig i ro, følge med i, hvad der foregår på en tavle og lytte til læreren.