Til sagsbehandler

Til sagsbehandler

Fjordskolen er et dagbehandlingstilbud

Kære sagsbehandler​

Formålet med denne beskrivelse er at give et hurtigt OVERBLIK over, hvad vi tilbyder på Fjordskolen.
Men det bedste er selvfølgelig, at vi taler sammen.
Du er derfor altid velkommen til at kontakte behandlingsleder Linda á Kamarinum på tlf. 30553485 eller Email lj@fjordskolen.dk

Kort om vores skole​

Fjordskolen er en dagbehandlingsskole med tilhørende miljøterapeutisk tilbud for børn i den skolepligtige alder.
På skolen tilbydes specialundervisning efter Folkeskoleloven § 3, stk. 2, jf. § 20, stk. 2.
Visitationen til skolen sker på grundlag af en Pædagogisk, Psykologisk Vurdering (PPV), der beskriver børnenes behov for specialundervisning.
Børnene på en dagbehandlingsskole visiteres på baggrund af en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 og en handleplan efter serviceloven § 140. Handleplanen danner grundlag for den behandlingsmæssige indsats i dagbehandlingstilbuddet.
Der træffes således altid en samlet afgørelse om visitation til skolen.
Det er Fjordskolens opgave, sammen med familien, at omsætte målene i børnenes handleplaner til behandlingsplaner. Behandlingsplanen beskriver hvordan, der arbejdes med og følges op på de enkelte mål for børnenes udvikling.
Ved alle netværks- og opfølgningsmøder er der focus på disse mål, og de justeres løbende.

Kommunerne kan visitere børn til Fjordskolen året rundt.

​PPR i Lejre Kommune deltager i de årlige revurderingsmøder og opdaterer i den forbindelse børnenes PPV en gang årligt.

​Opfølgningen på barnets handleplan sker to gange årligt.

​Skolen er et heldagstilbud.
Åbningstiden er:
mandag – torsdag kl. 8 – 15
fredag kl. 8 – 13

Vores målgruppe

Børn og Unge med betydelige indlæringsvanskeligheder.
Børn og Unge præget af udviklingsforstyrrelser.
Børn og Unge med diagnoser (specielt har Fjordskolen gode erfaringer med børn med autisme)
Børn og Unge præget af undgåelsesadfærd og som har svært ved at have håb for fremtiden.
Børn og Unge der ønsker afklaring i forhold til udviklingsmuligheder og fremtidsdrømme.
Børn og Unge der har brug for at udvikle sig i trygge og respektfulde rammer.
Børn og Unge der ønsker at tage FP9 og FP10, men har brug for et særligt tilrettelagt lærings- og undervisningsmiljø.

​Målgruppen er kendetegnet ved at være meget følsom for ændringer i hverdagen.
De har ofte lavt selvværd og kan have en undgåelsesadfærd, der hæmmer dem i hverdagen.
De kan være præget af vanskeligheder indenfor autismespektret, opmærksomhedsforstyrrelser samt generelle vanskeligheder med koncentration og indlæring.

​Vores værdier​
Kendetegnende for miljøet på Fjordskolen er, at alle altid bestræber sig på at have fokus på barnet og dets grundlæggende behov.
Alle med tilknytning til skolen arbejder dagligt med at hjælpe hinanden med at fastholde dette perspektiv.
Vigtigste byggesten i dette arbejde er gensidig kontakt/relation.
Vi lægger derfor vægt på, at hvis man er tilknyttet skolen, kan man komme i kontakt med os døgnet rundt.
Vi tror på, at de nære relationer er det afgørende i al personlig udvikling.
Derfor er relationsarbejdet altafgørende og det vigtigste element i samværet med både forældre og børn.
Vi tror også på, at det er vigtigt, at forældre og børn altid møder et fagligt og professionelt miljø.
Derfor er alle vores undervisere og kontaktpersoner specialuddannede og under løbende supervision.

Vores opgaver (som er inkluderet i prisen):​

  • At sikre at børnene er glade for at være på skolen.
  • At sikre at skolen kan kontaktes døgnet rundt.
  • At fastholde og udvikle et fagligt og professionelt miljø.
  • At arbejde målrettet med individuelt tilrettelagt behandling og undervisning.
  • At sikre relevante undervisningsmaterialer.
  • At arbejde med intensiv familievejledning og rådgivning·.
  • At tilbyde børnene gode miljøterapeutiske aktiviteter.
  • At tilbyde alle børn et relevant årligt lejrskoleophold.
  • At tilbyde spændende arrangementer og ekskursioner.​

Dokumentation af vores undervisnings- og behandlingsarbejde​

PPR skal minimum en gang om året revurdere behovet for den specialpædagogiske indsats og i den forbindelse opdatere PPV`en.
Sagsbehandler skal minimum to gange årligt følge op på handleplanen.

​Det er opfølgningen på handleplanen, der er styrende for, hvornår den samlende revurdering finder sted.
Til opfølgningsmøderne fremsender Fjordskolen opdateret behandlingsplan, elevplan, evt. uddannelsesplan og andre relevante dokumenter til PPR-psykolog og sagsbehandler.

​Børnenes undervisningsforhold, faglige niveau og læringsprofil beskrives i elevplanen.

​På opfølgningsmøderne deltager fra Fjordskolen altid en behandlingsleder og en skoleleder/ejer.

Derudover deltager relevante lærere/pædagoger.
En repræsentant fra PPR Lejre, deltager i de årlige revisiteringsmøder.
UU-vejleder deltager i alle udskolingsmøderne.

Tilkøb

Da vi på skolen vægter den enkelte elevs individuelle behov, er der altid mulighed for at tilkøbe særlige målrettede ordninger, så barnets behov kan sikres.

​Eksempler på tilkøb:
Den pædagogiske kørselsordning
Fjordskolen kan tilbyde en pædagogisk kørselsordning.
Alle børn har brug for at starte og slutte dagen på en god måde.
Men for mange af Fjordskolens børn kan det være en daglig udfordring at deltage i en fælles bustransport.
Vores pædagogiske busordning indeholder følgende:
Bussen køres af medarbejdere, som er tilknyttet skolen, og som har kendskab til de enkelte børn.
Vi tilstræber, at den daglige kørsel er planlagt med hensyn til det enkelte barns behov.
Alle arbejder dagligt på, at transporten skal være en god oplevelse.
Når flere børn skal køre sammen, stilles der selvfølgelig også krav til det enkelte barn for at kunne være en del af busordningen.​

Solokørsel
​Hvis et barn ikke magter at deltage i busordningen, tilbyder Fjordskolen selvfølgelig også individuel solokørsel (merpris).

Feriepasningstilbud
​Da skoleåret er på 200 skoledage, er der i perioder med skolefri mulighed for at tilkøbe et relevant feriepasningstilbud på skolen. Gælder dog primært uge 8 og 42 samt nogle uger i sommerferien.

Særligt fritidstilbud
Særligt fritidstilbud udenfor åbningstiden (gælder p.t. primært fredag eftermiddag).

Ny start (Skolevægringstilbud)
​Fjordskolen har oparbejdet gode erfaringer med arbejdet omkring skolevægring og tilbyder derfor et kvalificeret forløb.

Håber ovenstående har skærpet din interesse for Fjordskolens mange tilbud.
Vil du vide mere – så kontakt os og hør mere!​

​Du kan altid ringe til den behandlingsansvarlig leder Linda á Kamarinum30553485 / 88970020 eller benytte vores kontakt formular på hjemmesiden.