Praktiske forløb og aktiviteter

Praktiske forløb og aktiviteter

En del af undervisningen – især over middag – tager udgangspunkt i naturen omkring os.

Vi kan f.eks. lære matematik ved at bygge en tømmerflåde. Biologi ved at fange vores egne krabber og studere havbunden i Roskilde Fjord. Og natur- og teknik ved at studere vandets forvandling til sne og lære om vind- og vejrforhold ombord i vores egen sejlbåd.

Folkeskoleloven lægger op til, at skolerne engagerer sig i lokalsamfundet. Det forsøger vi at leve op til ved at henlægge en del af undervisningen – der, hvor det giver mening – i det omkringliggende samfund. Vi tager gruppevis på virksomhedsbesøg, hvor vi ofte skæver til, hvilke virksomheder, der har jobfunktioner, de vil kunne overskue. Vi besøger virksomheder, landbrug, naturskoler, museer, statslige institutioner og det lokale bibliotek.

Vi drager på lejrskole og på kortere og længere oplevelses- og behandlingsture i ind- og udland. Vores ture har altid både et fagligt og socialt formål. En relativt fast tradition er sejlkolonien, der ligger efter sommerferien, hvor man tager af sted gruppevis. (Alle ture er inkluderet i prisen).

Skolefaglige forløb knyttes i høj grad til noget håndgribeligt. Når der arbejdes med klimaforandringer knyttes det f.eks. til et besøg på DMI. Et besøg i en bank kan være startskuddet til arbejdet med valuta, renter, budget og lån.
Vi har mulighed efter værkstedsundervisning.