Lærer de noget? Bliver de til noget?

Lærer de noget? Bliver de til noget?

Når en elev starter på Fjordskolen, er han eller hun ofte bagud fagligt og har muligvis mistet lysten til at lære.

Så det er her, vi starter. Men vores ambition er, at jeres barn får en 9. eller 10. klasses afgangsprøve i så mange fag som overhovedet muligt. Og at vi undervejs i praktikken og brobygningen sammen med jer og jeres barn plus UU-vejlederen får sporet jeres barn ind på hans eller hendes fremtidige vej ift. uddannelse og arbejde.