Kultur

Kultur

Vi bestræber os på at have en kultur i hverdagen, der er præget af respekt for forskelligheder og hvor vi holder mobning på et absolut minimum.

Vi taler pænt om og til hinanden, vi lærer børnene om de udfordringer, de hver især kan have og hvordan man kan hjælpe hinanden, og vi voksne forsøger at vise eleverne en konstruktiv og positiv adfærd. Vi giver opmærksomhed ved god opførsel, eller når vi kan se, at en elev undlader at ”falde i” – ikke når eleven gør noget dumt.

​Ind imellem kan mobning ikke undgås, men så tager vi det alvorligt. Vi taler med både den, der mobber og den, der bliver mobbet – og vi taler om, hvad der førte til mobningen, og hvad der kunne have været gjort for at undgå det. På denne måde sikrer vi, at mobningen ikke udvikler sig.