Kontakten med jer

Kontakten med jer

Vi har vores egen kørselsordning, så de fleste af vores elever bliver hentet og bragt af vores egne ansatte. Det betyder, at vi lige får en hurtig kontakt hver dag med jer om, hvordan jeres barn har det – og at I på samme måde får en melding, når dagen er gået.

​Herudover har vi regelmæssig kontakt med alle forældre, hvor vi fortæller mere i dybden om, hvordan det går med jeres barn, og hvad vi arbejder med fagligt, socialt og personligt.

​Vi har en-to årlige statusmøder med jer og kommunen, hvor vi forinden har lavet en statusrapport, som I får tilsendt inden mødet (efter at vi har talt med jeres barn om indholdet).