Indslusning

Indslusning

Når en elev er blevet indskrevet på Fjordskolen, vil vi som oftest indsluse ham eller hende på skolen via et en-til-en-forløb.

Det er der mange årsager til. De elever, der starter hos os, har ofte lange forløb bag sig, hvor deres sociale og adfærdsmæssige udfordringer har givet konflikter og nederlag. For ikke at genskabe sådanne situationer fra starten vil vi gerne både lære eleven at kende og gør ham eller hende mere tryg ved os. Gradvist introducerer vi eleven for de øvrige klassekammerater. Samtidig får vi en god fornemmelse for det faglige niveau for eleven. I denne fase involveres elevens forældre – hvis det er muligt – så eleven oplever, at skole og hjem har en god kontakt.

​Et indslusningsforløb kan vare fra et par dage til en måned. Eleven får tilknyttet en fast lærer eller pædagog, og der planlægges et forløb med relevant indhold, herunder faglige og/eller undervisningsforberedende aktiviteter efter behov. Når eleven er klar, og der er god sandsynlighed for, at overgangen går godt, starter eleven i klassen.

​Fra min synsvinkel som lærer er der en god gevinst ved et ordentligt indslusningsforløb. Det faglige bliver meget nemmere, hvis eleven får en god start med klassekammeraterne”.

​Skoleleder på Fjordskolen, Ulrik Jensen