Hvad kan jeg blive

Hvad kan jeg blive

På Fjordskolen kan du tage 9. klasse – nogle går også i 10. klasse hos os. Du har de samme fag og de samme prøver, som i folkeskolen.

Vores mål er, at du får en 9. -10. klasses afgangsprøve i så mange fag som overhovedet muligt.

Du er også i brobygning og praktik lige som, hvis du havde gået i folkeskolen. Undervejs taler vi med dig og dine forældre – ofte sammen med UU-vejlederen – om, hvad du har lyst til efter Fjordskolen. Det kan være, du vil på en ungdomsuddannelse, på efterskole eller på STU – der er mange muligheder.