Formål og historie

Formål og historie

Fjordskolen blev oprettet den 1. april 2001 af Ingvald á Kamarinum.

For ham var – og er – formålet med Fjordskolen at skabe et sted, hvor udsatte børn og unge møder troværdige og kærlige voksne, og hvor de kommer i trivsel personligt, socialt og fagligt, så de på sigt kan blive selvforsørgende og få et godt liv.

​Ingvald á Kamarinums drivkraft er både personlig og socialfaglig.

​Den personlige drivkraft stammer fra en – med Ingvalds egne ord – tung barndom på Færøerne og Danmark. Den omfattede ophold i tre forskellige plejefamilier og anbringelse på børnehjem tre gange.

​Ingvalds egen skolegang og vej til uddannelse er samtidig et eksempel på, at det kan lykkes, selv om det ser svært ud, og selv om han – hvis det havde været i dag – nok var blevet diagnostiseret med ADHD. Han gik ud af 4. klasse og kom først tilbage på skolebænken, da han som cirka 39-årig ”indvandrede” til Danmark efter i mange år at have hoppet fra den ene arbejdsmæssige udfordring til den anden. I Danmark tog han en 9. og 10. klasse og en HF og blev herefter socialpædagog fra Hillerød Pædagogseminarium (1998) og coach og konfliktløser fra Probana (2009).

​Ingvald har arbejdet på Slimminge Dagskole som pædagog, som konfliktløser i Holbæk kommune og som projektleder på et skibsprojekt i Roskilde. Ofte tænkte han ”Hvorfor starter du ikke noget for dig selv”. Særligt når han blev forskrækket over situationer, hvor børnene og de unge ikke blev mødt, som han syntes, de skulle mødes.

​Fjordskolen er fra ”dag ét” blevet drevet efter de principper, som Ingvald gennem sine egne erfaringer ved, virker: Omsorg, troværdighed, vægt på relationer og trygge rammer. Kombineret med et mål om at give eleverne muligheden for at finde deres egen – selvforsørgende – plads i livet.

​​Det allervigtigste for børn er, at man er til stede 100 procent, og at de bliver hørt og forstået lige dér, hvor de er. Så får man så meget tilbage.”

​Fjordskolens leder, Ingvald á Kamarinum​