En-til-en-projekter

En-til-en-projekter

Fjordskolen har mulighed for at oprette en-til-en projekter, når det er nødvendigt.

Hvis vi modtager henvendelse om en elev, der er i så dårlig trivsel, at hverken indlæring, personlig udvikling eller socialisering kan finde sted i samvær med andre jævnaldrende, har vi mulighed for at oprette 1 til 1 forløb i omgivelser, hvor vi kan give barnet den nødvendige ro og opmærksomhed for at sikre en positiv udvikling. Normalt aftales 1 til 1 forløb for 3 måneder ad gangen. Der foreligger altid en tværfaglig vurdering forud for sådan et forløb. Sagsbehandler, PPR og forældre inddrages, og forløbet følges tæt med hyppige evalueringsmøder.